Štruktúrovaná kabeláž

Je základnou časťou LAN siete, fyzickým prepojom medzi jednotlivými komponentami siete. Pri inštalácii používame štvorpárové tienené TP káble, tvarované do zväzkov. Vzhľadom na požadovanú rýchlosť siete najčastejšie používame tieto kategórie káblov:

Enhanced Category 5 (CAT5E) 100Mhz, rýchlosť až 1GBase-T za predpokladu obojsmerného prenosu po všetkých štyroch pároch. Najčastejšie používane po dvoch pároch pre rýchlosť v sieti do 100Mbit/s

Category Augmented 6 (Cat 6A) 250 – 500 MHz, rýchlosť  až 10GBase-T za predpokladu obojsmerného prenosu po všetkých štyroch pároch.

Kabeláž je ukončená na strane centrálneho bodu, serverovne v rozvádzači tzv. racku. Na opačnom konci káblov sú osadené zásuvky spravidla osadené dvojicou RJ45 konektorov, vo vyhotovení nad omietkou alebo pod omietkou.

Pre ukotvenie káblov používame plastové a kovové žlaby, plastové uťahovacie pásky, vďaka ktorým je kabeláž pevne prichytená vďaka čomu nehrozí splietanie káblov. Takto vyhotovená štruktúrovaná kabeláž je prehľadná a spoľahlivá.

Po inštalácii kabeláže je možné vykonať meranie certifikovaným prístrojom pre overenie, či prevedenie kabeláže vyhovuje jednotlivým normám. Výsledkom merania je dodanie certifikátu.

Napíšte nám, ozveme sa Vám s naším riešením.

Comments are closed