Montáž FVE

Montáž fotovoltickej elektrárne.

Zrealizujeme fotovoltickú elektráreň navrhnutú tak, aby sa maximálne využil potenciál plochy Vašej strechy.

Dávame do pozornosti nasledovné druhy fotovoltickej elektrárne podľa výkonu inštalovaných panelov a modelu meniča.

10 KWp hybrid fotovoltická elektráreň.

Výkon inštalovaných panelov 10KWp.

Hybridný MPPT trojfázový menič GoodWe 10KW.

Vrátane hliníkovej konštrukcie, kabeláže, montáže smart merača pretokov, podpory a vyhotovenia potrebnej dokumentácie na pripojenie elektrárne dodávateľovi elektrickej energie.

Menič má možnosť nastavenia množstva pretokov do distribučnej siete a umožňuje pripojiť batériu 7KW až 25KW.

Odporúčame pre domácnosti s terajším ročným odberom elekrickej elektriny nad 4 MWh.

Cena od 13.000 EUR bez DPH

————————————————————————————————————–

10 KWp fotovoltická elektráreň.

Výkon inštalovaných panelov 10KWp.

Symetrický MPPT trojfázový menič GoodWe 10KW.

Vrátane dodania a montáže hliníkovej konštrukcie, kabeláže, podpory a vyhotovenia potrebnej dokumentácie na pripojenie elektrárne dodávateľovi elektrickej energie.

Menič umožňuje pripojiť batériu 7KW až 25KW. Je bez riadenia pretokov do distribučnej siete.

Odporúčame pre domácnosti s terajším ročným odberom elekrickej elektriny nad 4 MWh.

Cena od 12.000 EUR bez DPH

————————————————————————————————————–

5 KWp hybridná fotovoltická elektráreň.

Výkon inštalovaných panelov 5KWp.

Hybridný trojfázový MPPT menič GoodWe 6KW.

Vrátane dodania a montáže hliníkovej konštrukcie, kabeláže, montáže smart merača pretokov, podpory a vyhotovenia potrebnej dokumentácie na pripojenie elektrárne dodávateľovi elektrickej energie.

Menič má možnosť nastavenia množstva pretokov do distribučnej siete a umožňuje pripojiť batériu 2KW až 15KW.

Odporúčame pre domácnosti s terajším ročným odberom elekrickej elektriny menej ako 4 MWh.

Cena od 7.000 EUR bez DPH

————————————————————————————————————–

5 KWp fotovoltická elektráreň.

Výkon inštalovaných panelov 5KWp.

Symetrický trojfázový MPPT menič GoodWe 6KW.

Vrátane dodania a montáže hliníkovej konštrukcie, kabeláže, podpory a vyhotovenia potrebnej dokumentácie na pripojenie elektrárne dodávateľovi elektrickej energie.

Menič umožňuje pripojiť batériu 7KW až 25KW. Je bez riadenia pretokov do distribučnej siete, možnosť ostrovnej prevádzky elektrárne.

Odporúčame pre domácnosti s terajším ročným odberom elekrickej elektriny menej ako 4 MWh.

Cena od 6.000 EUR bez DPH

————————————————————————————————————–

2 KWp fotovoltická elektráreň ostrovná

Výkon inštalovaných panelov 2KWp.

MPPT menič modifikovaný sínus 3KW, primárne určený na pripojenie bojlera pre ohrev TUV, iba ostrovná prevádzka.

Vrátane dodania a montáže hliníkovej konštrukcie, kabeláže.

Odporúčame pre domácnosti s ohrevom TUV v elektrickom bojleri.

Cena od 3.000 EUR bez DPH

————————————————————————————————————–

Po obhliadke strechy, na ktorú sa panely namontujú, Vám presne navrhneme a naceníme fotovoltickú elektráreň podľa Vašich predstáv.

Po uhradení zálohy vo výške 90% s ceny elektrárne začneme z jej realizáciou, aktuálne do 10 pracovných dní. Doba začiatku realizácie sa mení podľa aktuálneho dopytu.

Presnú dobu návratnosti fotovoltickej elektrárne si môžete prehľadne prezrieť a prepočítať TU.

Napíšte námozveme sa Vám s naším riešením.